7. Semester

KANDIDAT

7. SEMESTER


7. semester er et klinisk semester. Nedenunder beskrives diverse kliniske ophold ved forskellige afdelinger.


PATIENTJOURNALENS STRUKTUR 

Patientjournalen er et værktøj for lægens kliniske tænkning. I den registrerer han/hun sine observationer, fund og overvejelser. En anden vigtig funktion er at journalen skal kunne bruges til kommunikation med andre læger. Journalen er også vigtigt juridisk dokument.DIVERSE KLINISKE OPHOLD

- Kardiologisk afdeling, SDU, inkl. kardiologisk journaloptagelse.

- Karkirurgisk afdeling, KU 

- Hæmatologisk afdeling, KU, inkl. powerpoint om hæmatologi, udarbejdet af overlæge og dr. med Ole Weis Bjerrum (Rigshospitalet).DIAGNOSTISKE METODER 

Her gøres rede for de forskellige diagnostiske metoder til at påvise morfologiske forandringer i organer, væv og celler i forbindelse med udredning for diverse sygdommeTRANSFUSIONSMEDICIN 

Transfusionsmedicin er den lægelig discipilin, der varetager forløbet mellem bloddonor og recipient dvs. fra udvægelse og tapning af donor i blodbanken, bearbejdning og undersøgelse af blodet i laboratoriet, til korrekt transfusion af patienten på sengeafdelingen.