10. Semester

KANDIDAT

10. SEMESTER


Indeholder følgende: 


NEUROLOGISK UNDERSØGELSE  

En neurologisk undersøgelse er en række simple spørgsmål og tests, der kan fortælle lægen og (patienten) om vigtige informationer om nervesystemet, og hvad patienten kan fejle.RYGKIRURGISK UNDERSØGELSE 

Rygkirurgisk undersøgelse med særlig vægt på musklernes innervation, nerverødder og reflekser.

Resten af den rygkirurgiske undersøgelse kan læses under den neurologiske undersøgelse.NEUROLOGI 

Neurologi er et speciale, der beskæftiger sig med den medicinske del af behandling af lidelser i nervesystemet.NEUROKIRURGI 

Neurokirurgi eller hjernekirurgi er et speciale, der beskæftiger sig med den kirurgiske del af behandling af lidelser i nervesystemet.RYGKIRURGI 

Ryglidelser er en af de væsentligste årsager til førtidspensionering i den vestlige verden. Her beskrives kort om de mest almindelige ryglidelser.PSYKIATRI 

Psykiatri er et område indenfor medicin, der beskæftiger sig med psykiske lidelser. Det vil sige sygelige adfærd og tanker. Man skelner mellem:

- Voksenpsykiatri

- Børne- & ungdomspsykiatriRETSMEDICIN 

Det drejer sig om at få kendskab til de retsmedicinske undersøgelsesmetoder, dødsårsager og dødsmåder.SOCIALMEDICIN & REHABILITERING 

Socialmedicin og rehabilitering er den lægelig praksis, der har til formål at bevare eller udvikle et menneskes optimale sociale og arbejdsmæssige funktionsevne på trods af sygdom eller oplevelsen af sygdom.