12. Semester

KANDIDAT

12. SEMESTER


Indeholder følgende: 


GYNÆKOLOGI & OBSTETRIK

Gynækologi & obstetrik er et samlet speciale, der spænder over almen gynækologi, obstetrik, reproduktion og infertilitet, urogynækologi, onkologi, føtalmedicin og ultralyd.

- Gynækologien handler om udredning og behandling af symptomer og sygdomme samt forebyggelse i de kvindelige kønsorganer.

- Obstetrikken handler om svangreprofylakse, prænatal diagnostik og fødselshjælp i tæt samarbejde med jordemødrene.PÆDIATRI

Pædiatri er et medicinsk speciale, der beskæftiger sig med børnesygdomme.ALMEN MEDICIN

Almen medicin tager udgangspunkt i arbejdet i almen praksis, som repræsenterer borgernes første, frie og uvisiterede kontakt til sundhedsvæsenet. Den praktiserende læge arbejder med en patientcentreret tilgang, der er rettet mod den enkelte, familien og lokalsamfundet. Almen praksis er kendetegnet ved et langvarigt personligt forhold mellem læge og patient.AKUT PATIENT 

Svær akut sygdom kan beskrives som en tilstand, der er opstået akut over timer eller få dage, og som ubehandlet potentielt kan føre til patientens død eller varige tab af fysisk og/eller mental funktionsevne.

Teksten baserer sig på ABC (Airway-Breathing-Circulation)-princippet med udgangspunkt i de hyppigste patientkategorier og i de tilstande, der hurtigt får fatale konsekvenser, hvis der ikke gøres noget med det samme. En gennemgående struktur i bogen er fokus på tre centrale tidsrum: Hvad der skal ske inden for hhv. de første fem minutter, den første time og det første døgn?