1. Semester

BACHELOR

1. SEMESTER


Indeholder følgende:


STUDIESTARTOPGAVE

Studiestartopgave handler om at studerende anvender centrale bibliografiske databaser og relevante søgeværktøjer til at gennemføre systematiske og målrettede informationssøgninger samt demonstrere evne til kritisk vurdering af sundhedsvidenslabelige forskningsresultater.ESSENTIAL CELL BIOLOGY

Almen cytologi, der tager udgangspunkt i hvad en celle er og hvordan den arbejder i kroppen.CELLULAR PHYSIOLOGY

Grundlæggende nerve/muskel/celle physiologi med særligt vægt på membranfysiologi og synaptiske mekanismer.ALMEN HISTOLOGY

Histologien præsenterer kroppens dele på det mikroskopiske niveau.