Bachelor

 

 

Noterne stammer fra både forelæsninger og holdundervisning fra Syddansk Universitet.

 

Der er desværre ingen noter om emner som etik, epidemiologi og medicinsk statistik under Bachelor-delen.

 

Der gøres samtidigt opmærksom på, at der tages forbehold for rettelser, tastefejl og grammatik, som løbende vil blive rettes.

 

God læselyst :-)

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 


Semester 1: 

 


Studiestartopgave (SSO)

 

Studiestartopgave handler om at studerende anvender centrale bibliografiske databaser og relevante søgeværktøjer til at gennemføre systematiske og målrettede informationssøgninger, samt demonstrere evne til kritisk vurdering af sundhedsvidenskabelige forskningsresultater.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Essential Cell Biology - Under redigering


Almen cytologi, der tager udgangspunkt i, hvad en celle er og hvordan den arbejder i kroppen.

 

 

Cellular Physiology


Grundlæggende nerve/muskel/celle fysiologi med særligt vægt på membranfysiologi og synaptiske mekanismer.

 

 

Almen histologi


Histologien præsenterer kroppens dele med størst mulige korrelation af struktur og funktion.

 

 

     

 

 

Semester 2: 

 

 

Medicinportal på Nettet !!www.asmabashir.com

Genetik


Genetik, arvelighedslære, er den videnskab som beskæftiger sig med den biologiske arv og gør det muligt for os at forstå, hvordan og hvorfor visse egenskaber optræder i visse familier.

 

 

Bevægeapparat

 

Knoglernes og musklernes anatomi samt forløb af nerver og blodkar.

 

 

Mark’s Basic Medical Biochemist


Grundlæggende biokemi, der tager udgangspunkt i den levende organismes kemiske bestanddele og deres omsætning. Emnerne er blandt andet nedbrydning af næringsstoffer og produktion af ATP.

 


Muskelfysiologi


Muskelfysiologien tager udgangspunkt i menneskets fysiologi, og som noget særligt beskriver den fysiologien både i hvile og under fysisk aktivitet.                                       

                                                                                           

                  

 

Semester 3:

 


Det hæmostatiske system


Blodets evne til at holde sig flydende under normale omstændigheder og evne til at størkne i et begrænset omfang ved vævsskade beror således på en hårfin balance. Afsnittet tager udgangspunkt i det koagulationssystem og fibrinolytiske system.

 

 

Respirationsfysiologien


Formålet med øvelsen er at måle ventilation i hvile samt respirationsdybde, inspiratorisk og eksspiratorisk reserve samt vitalkapacitet. 

 


Kredsløbsøvelse - EGK & Orostatiske Reaktioner

Formålet med de to øvelser, EKG & Ortostatiske Reaktioner, er at illustrere:

1. Hvorledes menneskets blodtryk og kredsløb reguleres under almindelige dagligdags stillingsændringer

2. Hvad der forstås ved trykforandringer under forskellige stillingsændringer

3. Forståelse for spredningen af aktionspotentialer og hjertets som dipol.


 

 

           


 

 

Medicinsk kompendium i hjertets anatomi & fysiologi

Længe ventet kompendiet i hjertets anatomi & fysiologi er lagt på website. Det er rettet af Professor Peter Bie fra Syddansk Universitet. 

 

 

Vækst og Ernæring

Fordøjelsessystemet sørger for optagelse af livsnødvendige stoffer

såsom næringsstoffer, vand, vitaminer, mineraler m.m. Føden består

af komplekse molekyler, der bliver bearbejdet gennem mange

processer og herefter kan de blive optaget i kroppen og resten kan

blive udskilt som fæces.

 

 

 

Semester 4:

 

 

Det endokrine system

Det handler om de mekanismer, som muliggør kommunikation mellem de forskellige organer og at organernes funktion kan kontrolleres og afstemmes efter behov.

 

  

Nyrefysiologi

 

Mennesket har udviklet en række regulatoriske mekanismer for at

sikre, at organismen befinder sig i ligevægt, således at celler og væv

fungerer optimalt trods ændringer i og påvirkninger fra individets

ydre og indre miljø. Noter handler om, hvorledes organismen

håndterer lægemidler og giftstoffer. 

 

Desuden er der 2 nyrerapporter om "Påvisning af relativ uafhængighed under vandbelastning" og "syre/base-status".

 

 

 

            

 

 

 

Semester 5:

 

 

Hjerne og Sanser - Opload d. 27.01.14

 

Det handler om hvorledes menneskets centralnervesystem (hjerne og rygmarv) er opbygget og fungerer som grundlag for at kunne følge almindelige diagnostiske og behandlingsmæssige ræsonnementer vedr. nervesystemet funktion og sygdomme i de efterfølgende kliniske fag.

           

 

Angreb og forsvar

 

Det handler om samspillet mellem mikroorganismer og menneskets immunforsvar.

Gennem evolution har alle organismer haft fordel af at udnytte nogle organismers indhold af næringsstoffer til egen næring og samtidigt har de haft fordel af at beskytte sig selv mod at blive udnyttet af andre.

Dette er og har altid været en af livets grundbetingelser, og dette forhold præger derfor alle levende organismer på det makroskopiske, det mikroskopiske og det molekylære plan. Der findes næppe en celle i kroppen, som ikke råder over og løbende anvender energi på mekanismer til at beskytte sig mod infektion. Det er derfor ikke muligt at afgrænse et "immunsystem", hverken anatomisk eller fysiologisk, fra resten af kroppen.

Infektionssygdomme er kroppens reaktion på indtrængende mikroorganismer. Disse sygdomme kan derfor kun forstås, når man på en gang forstår, hvordan den enkelte mikroorganisme når frem og etablerer sig i kroppen, og hvordan kroppen reagerer på dette.

 

 

                 

 

 

 

Semester 6:

 

 

Bachelorprojekt/Osval I

 

Bachelorprojektet er en større opgave, der afsluttes med en eksaminering. Projektet gennemføres således at man kan tilegne sig særlig indsigt i et afgrænset emne/område/problem, der er centralt i forhold til indholdet i bacheloruddannelsen i medicin. I løbet af projektet skal man demonstrere at man kan finde, kvalitetsvurdere og inddrage forskningsbaseret litteratur vedrørende et genstandsfelt, der ønskes undersøgt indenfor den kvantitative forskningstradition.

 

 

Patologi: Fra rask til syg

 

Formålet med dette modul er at forberede overgangen til den kliniske del af studiet og er primært centreret omkring aldring, sygdom og behandling i et samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv, den diagnostiske proces, udvikling og diagnostisk af maligne sygdomme.

 

 

Biokemiske analyser

 

Klinisk biokemi er en betegnelse for den viden og de beslutninger som

ligger bag anvendelse af biokemisk information i klinisk problemstillinger.

Stort set alle læger anvender klinisk biokemi dagligt ved rekvisition og

fortolkning af biokemiske og molekylære analyser.

 

Her gøres rede for formålet med biokemiske analyser; biologiske og analytiske variationer og til sidst korte forklaringer på de mest hyppigste rekvirerende analyser.